Welcome to SuanluangRunning.com

ยินดีต้อนรับสมาชิกชมรมและผู้ที่สนใจในการออกกำลังกายทุกท่าน ทางชมรมเดิน-วิ่งสวนหลวง ร.๙ ได้จัดทำ website

นี้ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมนักวิ่งและผู้ที่รักการออกกำลังกายห่วงใยสุขภาพได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับตัวเองและ

แบ่งปันประสบการที่ดีวิธีการดูแลสุขภาพและวิธีออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยมีนักวิ่งผู้มี

ประสบการณ์มาคอยให้คำปรึกษาค่ะบทความน่าอ่าน

พระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยทุกข์สุขของอาณาประชาราช 

 
"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

พระราช ดำริที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาน้ำท่วม

 
สุดยอดแนวพระราชดำริแก้ไขวิกฤติน้ำท่วม ของในหลวง
 
 
 
 

ภาพจากงานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี
สวนหลวง ร.๙ มินิมาราธอน 5 สิงหาคม 2555


สวนหลวง ร.๙ 

ความรู้สำหรับผู้เริ่มออกกำลังกาย

 

สุขภาพดีมาจากการออกกำลังกาย

 
Online:  33
Visits:  1,360,366
Today:  1,972
PageView/Month:  37,264